Návod na montáž tieniacej siete

Je niekoľko spôsobov, ako prichytiť tieniacu sieť, napr. pomocou drôtov, klipsní, úchytov, špagátu, sponiek. Samozrejme, najlepšie uchytenie sa zabezpečí pomocou úchytov, ktoré sú na to špeciálne určené. V našom obchode vám ponúkame originálne zelené sťahovacie pásky bridfixviazací drôt ale aj špeciálne klipsne fixatex.

V prípade upevňovania drôtom nastrihajte kusy s dĺžkou približne 5 – 6 cm. Sieť dostatočne napnite a pomocou druhého človeka priložte k plotu.

V hornej aj dolnej časti siete sa nachádzajú spevnené okraje s okami, určené na uchytenie. Do nich prevliekajte drôt alebo sťahovaciu pásku.

V prípade použitia klipsní fixatex, tie môžete použiť každý meter a medzi ne použiť pásky bridfix, alebo viazací drôt.
Pomocou nastrihaného drôtu alebo sťahovacích pások najskôr zaistite sieť v hornej časti, a to približne každých 30 – 50 cm a na stĺpikoch. Potom prichyťte dolnú stranu. Sieťku je potrebné uchytiť aj strede.

Čím hustejšie sieťku uchytíte, tým dlhšie vám sieťka vydrží na plote neporušená. Dôsledné uchytenie zabezpečí odolanie silnému náporu vetra a zamedzí roztrhnutiu.

Stále dbajte na to, aby bola sieť dostatočne napnutá, inak sa môže stať, že pôsobením poveternostných vplyvov sa časom vyťahá.